Świadczymy usługi serwisowe i konserwacyjne


domofonOferujemy usługi serwisowe i konserwacyjne systemów zabezpieczeń. W przypadku wystąpienia awarii służymy fachową pomocą. Gwarantujemy wsparcie techniczne i sprawne rozwiązanie problemu. Na nasze usługi i produkty udzielamy gwarancji.

System alarmowy jest prosty w obsłudze. Jednak każdy taki system zabezpieczeń wymaga okresowej konserwacji, aby mógł prawidłowo funkcjonować. Centrale alarmowe wyposażone są w akumulatory, czyli baterie zasilania awaryjnego. Monitorują pracę wielu urządzeń, np. manipulatorów i detektorów, kontrolują także okablowanie instalacji. Wszelkie nieprawidłowości sygnalizowane są przy pomocy klawiatury systemu alarmowego. Często jednak zdarza się tak, że niektóre awarie nie są kontrolowane przez centrale.

Tego typu usterki są możliwe do wykrycia jedynie podczas przeglądu konserwacyjnego przez wykwalifikowanego technika. Konserwacja domowych systemów alarmowych powinna odbywać się co pół roku.

Przegląd konserwacyjny polega na:

  • sprawdzeniu łączności ze stacją monitorującą dany system zabezpieczeń;
  • sprawdzeniu zasięgu działania i pola widzenia detektorów (czujek);
  • sprawdzeniu sprawności pilotów napadowych i działania sygnalizatorów;
  • czyszczeniu elementów optycznych systemu.

Posiadamy długoletnie doświadczenie i wyspecjalizowanych techników wśród naszych pracowników. Oferujemy usługi serwisowe i konserwacyjne, naprawy bieżące i modernizacje instalacji. Przygotowujemy także ekspertyzy uszkodzeń systemów. 

 


Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży zabezpieczeń!